CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.
Cha

Cha

"Uống nước nhớ nguồn" là chuẩn mực để đánh giá tư cách con người

"Uống nước nhớ nguồn" là chuẩn mực để đánh giá tư cách con người

Qua hàng nghìn năm lao động, dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã lập nên bao chiến công hiển hách, những trang sử vẻ vang. Và qua đó, nhiều câu ca dao, tục ngữ thấm nhuần nhiều đạo lí làm người được truyền đi truyền lại bao thế hệ người Việt Nam. Đặc biệt là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" thể hiện lòng biết ơn đối với những ai đã tạo nên thành quả cho người đời sau hưởng thụ.

Nhị Thập Tứ Hiếu || Nhân Sinh Bách Hạnh Hiếu Vi Tiên 人生百行孝為先 -

Nhị Thập Tứ Hiếu || Nhân Sinh Bách Hạnh Hiếu Vi Tiên 人生百行孝為先 -

Cây có cội, nước có nguồn, làm người ai cũng có Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ. Người Việt nam xem đây là tình cảm thiêng liêng cao quý nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, và không giờ phút nào lại không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục cù lao của Cha Mẹ : “Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Nhắc đến ơn Cha cao như núi, nghĩa Mẹ như nước chảy từ nguồn.