CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.

Đám tang O Lê Thị Nhạn ngày 29-5-2014