CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.
Ôn: Lê Đình Tuệ

Ôn: Lê Đình Tuệ

Sinh năm: 20-3-1899 , mất ngày 9-5-Quý Tỵ (1953). An táng tại Triều Sơn Đông, Hương Vinh, Hương Trà, TT Huế

Mệ: Lê Thị Vàng

Mệ: Lê Thị Vàng

Sinh năm 1903, mất 4h00 ngày 2-1-Ất Dậu (10-2-2005) An táng tại: xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

O: Lê Thị Hường

O: Lê Thị Hường

Sinh năm 1927, mất 7h30 ngày 19-4-Tân Mão (21-5-2011) An táng tại Tổ 10, khu vực 4, phường Hương Sơ, TP Huế.

Ba: Lê Đình Phấn

Ba: Lê Đình Phấn

Sinh năm 1930, mất 0h20 ngày 10-11-Giáp Thân (21-12-2004) An táng tại: xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

Mạ: Trần Thị Tâm Nhơn

Mạ: Trần Thị Tâm Nhơn

Sinh năm 1933, mất 2h20 ngày 12-11-Giáp Ngọ (2-1-2015) An táng tại: xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam

O: Lê Thị Nhạn

O: Lê Thị Nhạn

Sinh năm 1933, mất 4h20 ngày 1-5-Giáp Ngọ (29-5-2014) An táng tại Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Chú: Lê Đình Hưng

Chú: Lê Đình Hưng

Sinh năm 1936, mất 21h45 ngày 21-1-Mậu Tý (27-2-2008) An táng tại Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, Hương Trà, TT Huế.

O: Lê Thị Én

O: Lê Thị Én

Sinh năm 1939, mất 9h20 ngày 28-9-Tân Mão (24-10-2011) An táng tại Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, Hương Trà, TT Huế.