CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.

Những ngày Giỗ Chạp tại Huế

Thứ Ngày dương lịch  Ngày âm lịch Giỗ Chạp
6 24-8-2018 14-7 Mậu Tuất Họ Lê
CN 12-5-2019 8-4 Kỷ Hợi Nhánh
7 21-8-2021 14-7 Tân Sửu Họ Lê
CN 8-5-2022 8-4 Nhâm Dần Nhánh

Những tin cũ hơn