CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.

Những ngày ghi nhớ khác

Lê Thị Tâm Phúc
Sinh: 1960
Mất: 13/9

Lê vô danh
Mất: 1959

Lê Vĩnh ....
Mất 1977

Ông Ngoại: Trần Gia Quýnh   1900 *  5-5-Canh Thìn
Mất: 14-12-Canh Thân   19-1-1981

Bà Ngoại:  Phan Thị Xuyến    25-10-1909 * 12-9-Kỷ Dậu
Mất:  16-2-Ất Sửu    25-4-1985

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn