CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.

Hình ảnh kỷ niệm thời Bộ đội

Tham gia Dân quân tự vệ phường Thạch Thang


Ông Huỳnh Vịnh Chủ tịch UBND phường Thạch Thang tiếp đưa tiễn lên đường Nghĩa vụ quân sự 8-1979


Chuẩn bị lên đường Nghĩa vụ quân sự 8-1979


Tân binh D77-BCHQS Tỉnh QNDN (Huấn luyện tại Hội An)


Về thăm nhà sau 3 tháng huấn luyện


D74 - Lữ đoàn 173


Ban Tuyên huấn - Phòng Chính trị - Lữ bộ Lữ đoàn 173
Đội Điện ảnh Lữ đoàn
Thư viện BCHQS Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng
Đập Phú Ninh
Cầu máng, đập Phú Ninh
Hội nghị Chiến sĩ thi đua tại Khung hội nghị đường Lý Tự Trọng


Sản xuất tại Đồng Xanh, Đồng Nghệ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn