CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.

Sinh nhật Bà Nội (mạ) 80 tuổi, ngày 30 -10 - 2012

 

Những tin cũ hơn