CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.

Cúng tạ mộ chú Hưng ngày 25-8-2013 (19-7-Quý Tỵ)
ĐÓNG GÓP XÂY MỘ VÀ THẮP HƯƠNG TRÙNG TU MỘ CHÚ HƯNG

Tổng chi phí : 28.200.000 đ 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn