CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN, CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG.

PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - TẬP 01