Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Bài học


Bài học tiếng Lào - Tuần 3 - Ngày 16/11

Thứ hai - 16/11/2015 22:27

Bài ngày 16/11
ວັນຈັນ, ວັນທີ 16 ເດືອນ 11 ປີ 2015
Phụ âm cuối vần (ngo)

ຍັງ ວັງ ຂັງ ຮູ ດັງ
nhăng văng khẳng hu đăng  (lỗ mũi)

ຄາງ ຈາງ ວາງ ຫູ ກວາງ
khang chang vang hủ quang  (lỗ tai nai)

ຈິງ ສິງ ພິງ ອິ່ງ ໄສ່
chín sỉng phín ìng xầy  (dựa vào)

ລີງ ຕີງ ຝີງ ຫົວ ຂີງ
ling ting phỉn hủa khỉng  (củ riềng)

ບຶງ ຂຶງ ພຶງ ກຶ້ງ ຕາ
bứng khửng phứn cựng ta  (lông mi)

ກື່ງ ຕື່ງ ຍື່ງ ອື່ງ ຮ້ອງ
cừng từng nhừng ừng hoọng  (ễnh ương kêu)
 
-------------------------------
Ghép phụ âm cuối vần (ngo)
ອ່ານ ເປັນ ຄຳ àn pến khăm đọc thành tiếng
 
ໃນ ປ່າ ກວ້າງ ມີ ໝູ່ ລີງ ກວາງ  ຊ້າງ ແລະ ເສືອ .
ຊ້າງ ດຶງ ເຄືອ ໄມ້ ແລະ ໃບ ໄຜ່ ໄດ້ . ເສືອ ໄປ ໃສ ລີງ ແລະ ກວາງ ຈະ ບໍ່
ເຂົ້າ ມາ ໃກ້ ເພາະ ວ່າ ເສືອ ວາງ ທ່າ ບໍ່ ດີ ຕໍ່ ລີງ ແລະ ກວາງ
 
nay pà quạng mi hù ling quang xạng lẹ sửa .
xạng đưng khưa mạy lẹ bay phày đạy . sửa pay sảy ling lẹ quang chạ bò
khậu ma cạy phò và sửa vang thà bò đi tò ling lẹ quang
 
Trong rừng rộng có đàn khỉ nai voi và hổ.
Voi kéo dây gỗ và lá tre được. Hổ đi đâu khỉ và nai sẽ không
vào đến gần được vì rằng hổ đứng thế không tốt với khỉ và nai.

(Trong rừng rộng có đàn Khỉ, Nai, Voi và Hổ. Voi kéo dây gỗ và lấy lá tre.
Hổ đi đâu Khỉ và Nai sẽ không vào đến gần được bởi vì Hổ làm ra vẻ
không tốt với Khỉ và Nai.)

 
TỪ VỰNG


Chữ Lào
Đọc
Nghĩa
ໃນ
nay
nay
ປ່າ
rừng
ກວ້າງ
quạng
rộng
ລີງ
ling
khỉ
ກວາງ
quang
nai
ຊ້າງ
xạng
voi
ເສືອ
sửa
hổ
ດຶງ
đưng
kéo
ໄມ້
mạy
gỗ
ໃບ ໄຜ່
bay phày
lá tre
ໃບ ໄມ້
bay mạy
lá cây
ໄດ້
đạy
được
ໃກ້
cạy
gần
ໄກ
cay
xa
ໄກ່
cày
ໃສ
sảy
đâu
ໄປ
pay
đi
ດີ
đi
tốt
ຈະ
chạ
sẽ
ເຂົ້າ
khậu
vào
 
 
Câu đối thoại (tiếp theo)
 
12) - Tùy là thế nào?
Tam tè mèn neo đây?
ຕາມ ແຕ່ ແມ່ນ ແນວ ໃດ?
   
- Ngon thì đắt, không ngon thì rẻ 
Xẹp mèn pheng, bò xẹp mèn thực
ແຊບ ແມ່ນ ແພງ, ບໍ່ ແຊບ ແມ່ນ ຖືກ  

13) - Anh ấy đi đâu về?  
Lao pay sảy ma?    
ລາວ ໄປ ໃສ ມາ?         

Không biết anh ạ
Bò hụ nạ ại     
ບໍ່ ຮູ້ ໜ້າ ອ້າຍ         

14) - Tại sao anh ta không vào nhà?
Pên nhẳng lao bò khạu hươn?   
ເປັນ ຫຍັງ ລາວ ບໍ່ ເຂົ້າ ເຮືອນ?   

Hình như chuẩn bị đi họp
Khư và xi pay huồm
ຄື ວ່າ ຊິ ໄປ ຮ່ວມ      

15) - Ủy ban đang bàn xây dựng trạm xá hay sao?
Khạ nạ pốc khoong phuôm pức sả căn cò xạng hôông mỏ, bò chắc?   
ຄະນະ ປົກ ຄອງ ພວມ ປຶກ ສາ ກັນ ກໍ່ ສ້າງ ໂຮງ ໝໍ, ບໍ່ ຈັກ?

Phải đấy, sẽ xây dựng ở đầu làng
Mèn thẹ, chạ cò xạng dù hủa bạn   
ແມ່ນ ແທ້, ຈະ ກໍ່ ສ້າງ ຢູ ຫົວ ບ້ານ   

16) - Bao giờ mới làm?
Mừa đây chừng hệt?      
ເມື່ອ ໃດ ຈຶ່ງ ເຮັດ?      

Khoảng mấy ngày nữa
Pạ man chắc mự ịc   
ປະ ມານ ຈັກ ມື້ ອີກ   

17) - Nói chuyện với ai?
Lôm năm phụ đây?          
ລົມ ນຳ ຜູ້ ໃດ?      

Với người phụ trách
Lôm năm phụ hắp phít xọp      
ລົມ ນຳ ຜູ້ ຮັບ ຜິດ ຊອບ   

(✿◠‿◠)
Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn