Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Bài học


Bài học tiếng Lào - Tuần 5 - Ngày 30/11

Thứ hai - 30/11/2015 22:16
Bài ngày 30/11
ວັນຈັນ, ວັນທີ 30 ເດືອນ 11 ປີ 2015
Phụ âm cuối vần (bo)


Đọc Từ ghép
ăp
ກຳກັບ căm căp : tình hình
 
ສັບສົນ sắp sổn : phức tạp
ap
ສັນຕິພາບ sẳn tí phạp : hòa bình
íp
ຜັກດິບ phắc đíp : rau sống
 
ຕິບເຂົ້າ típ khậu : giỏ xôi
ứp
ນ້ຳລຶບ nặm lứp : nước sâu
 
ປ່າຕຶບ pà tứp : rừng già
ưp
ສືບຕໍ່ sựp tò : tiếp tục
 
ຄືບໜ້າ khựp nạ : làm xấu mặt
êp
ລູງເທບ lung thêp : bác Thêp
 
ເສບເກັ່ງ sếp kềng : sếp giỏi
ếp
ເກັບກ່ຽວ kếp kiều : thu hoạch
 
ພັງເທັບ phăng thếp : nghe đài
ớp
ມ້າແລ່ນ mạ lèn : ngựa chạy
 
ເກິບເກິບ kớp kớp : kớp kớp
ơp
ໃຫ່ຍຕີບ nhày tợp : trưởng thành
 
ເກີບໜັງ kợp nẳng : giày da
ốp
ລະບົບ lạ bốp : chế độ
 
ຈົບດີ chốp đi : tốt
ôôp
ຕີໂອບ ti ộp : đánh đồn
 
ໂຍບລົງ nhộp lông : chuyển xuốngນັບ ແຕ່ ມີ ເຂດ ປົດ ປ່ອຍ ສີ່ ສິບ ປີ ມາ ນີ້ ປະ ຊາ ຊົນ ຕັ້ງ ໜ້າ ລົບ ລ້າງ ການ ກຶກ ໜັງ ສື, ເປັນ ສິບ ໆ ແຂວງ ສາ ມະ ຄີ ກັນ ຕໍ່ ສູ້ ປອບ ປອມ ນັກ ສຶບ ສອດ ແນມ ແລະ ເພີ່ມ ພູນ ພະ ລິດ ຜົນ, ສະ ພາບ ການ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ນັບ ວັນ ນັບ ໄດ້ ກ້າວ ໜ້າ, ພະ ນັກ ງານ ລະ ດັບ ສຸງ

Nắp tè mi khết pốt pòi sì síp pi ma nị pạ xa xôn tặng nạ lốp lạng can kức nẳng sử, pền síp síp khoẻng sả ma khi căn tò sụ pọp pom nắc sựp sọt nem lẹ p’hờm p’hun p’hạ lít p’hổn, sạ p’háp can khỏng pạ xa xôn nắp văn nắp đạy cạo nạ, p’hạ nắc ngan lạ đắp sủng

Từ khi có vùng giải phóng 40 năm đến nay nhân dân tích cực xóa bỏ nạn mù chữ, hàng chục tỉnh đoàn kết nhau chống khủng bố tình báo gián điệp và tăng gia sản xuất, tình hình của nhân dân mỗi ngày mỗi được tiến bộ, cán bộ trình độ cao.* Trong tiếng  LÀO có chữ ໆ dùng để viết khi có những từ phải viết 2 lần, có nghĩa là khi đọc đến từ nào mà đứng sau nó có chữ ໆ thì phải đọc lặp 2 lần. Ví dụ từ ສິບ ໆ đọc là síp síp (hàng chục)

-----------------------------------------------------------------

Bài ngày 2/12
ວັນພຸດ, ວັນທີ 2 ເດືອນ 12 ປີ 2015
Phụ âm cuối vần (mo)
 

  Từ ghép
am
ນາງາມ na ngam  ruộng đẹp
 
ຕາມທົ່ງ tam thồng  theo đồng
ím
ຮັງມິນ hăng mín  tổ chim
 
ນຸ່ງອູ່ນ nùng ùn  mặc ấm
im
ແຈາະຈີມ chó chim  châm chọc
 
ຊີມເກງ xim kêng  nếm canh
ứm
ເຄັ່ງຂຶມ khềng khứm  căng thẳng
 
ປື້ມອ່ານ pựm àn  sách đọc
ưm
ຫົລງເລືອມ lổng lươm  quên
 
ຕື່ມໄສ່ từm sày  thêm vào
úm
ຊຸມນຸມ xúm núm  tập trung
 
ກຸ່ມບ້ານ kùm bạn  khu dân cư
ôm
ອູ້ດົມ ສົມບູນ ụ đôm sổm bun  phong phú
ôm
ເຕົາຮົມ tậu hôm  tập họp
 
ຈົມຕີ chôm ti  tấn công
ếm
ເລັມໄມ້ lếm mạy  cây ....
 
ເຕ້ມຕ່າ tếm tà  đầy giỏ
ơm
ສົ່ງເສີມ sồng sởm  phát triển
 
ພື່ມພູນ phừm phun  tăng gia
iêm
ຟ້າສຽມ phạ siểm  trời đánh
 
ຊຽມປາ xiêm pa  nếm cá
om
ເຄື່ອງຫອມ khường hỏm  gia vị
 
ຫອມກິນ hỏm kin  thơm ăn
uôm
ໝັກມ່ວນ mắc muồn  thích vui
 
ຮວມແຮງ huôm seng  chung sức
 
 
ເສີມ ຂະ ຫຍາຍ ນ້ຳມ ໄຈ ເປັນ ເຈົ້າ ເພື່ອ ກູ້ມ ຕົນ ເອງ, ເຮົາ ຕອ້ງ ພອ້ມ ກັນ ກະ ກຽມ ວາງ ແຜນ ການ ຮວມ ແຮງ ຮ່ວມ ໃຈ ກັນ ເພືອ ໄຫ້ ເຂົ້າ ເຕັມ ໄຮ່ ເຕັມ ນາ, ປາ ເຕັມ ຕອນ ເຫດ ເຕັມ ກະ ຕ່າ, ນັ້ນ ຈຶ່ງ ແມ່ນ ກູ້ມ ຕົນ ເອງ

Sởm khạ nhải nặm chay pền chậu phừa kụm tôn êng, hâu tọng phọm căn cạ kiêm vang phẻn can huôm heng huồm chay căn phưa hạy khậu têm hày têm na, pa têm ton hết têm cạ tà, nặn chừng mèn kụm tôn êng

Phát huy tinh thần làm chủ để tự túc, ta phải cùng nhau chuẩn bị đặt kế hoạch chung sức chung lòng để cho lúa đầy rẫy đầy ruộng, cá đầy giỏ nấm đầy gùi, đó mới là tự túc.


-----------------------------------------------------------------------

Bài ngày 4/12
ວັນສຸກ, ວັນທີ 4 ເດືອນ 12 ປີ 2015
Phụ âm cuối vần (nho) (vo)
 

  Từ ghép
ai
ສະບາຍດີ ອ້າຍ sạ bai đi ại  chào anh
úi
ຕຸຍ ພີ túi phi  béo mập
 
ໝາ ຫຍຸວຍ mả nhúi  chó bông
ui
ຂີ້ ຄູຍ khị khui  lười biếng
ơi
ຊົມ ເຊີຍ xôm xơi  hoan nghênh
 
ເຄີຍ ສອນ khơi sỏn  từng dạy
uôi
ກະ ປວຍ kạ puôi  gáo nước
 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ xuồi lửa  giúp đỡ
ôi
ເຈົ້າ ໂດຍ chậu đôi  vâng dạ
 
ຫ່າ ໂນຍ hà nội  Hà Nội
ươi
ອ້າຍ ເອື້ອຍ ại ượi  anh chị
 
ລ້າງ ຖ້ວຍ lạng thụi  rửa chén
oi
ພອຍ phoi  chổi
 
ຫອຍ hỏi  con ốc
 
ຟອຍ ກວາດ ເຮືອນ phoi kuạt hươn  chổi quét nhà
ao
ຂ່າວ າວ khào khao  tin tức
 
ປ່າວ pào  trai tơ
 
ຮ້ອງ họng  kêu
íu
ກົກ ງຽິວ kôc ngíu  cây bông gòn
 
ອິວ ພ້າຍ íu phại  đánh bông
iu
ລົມ ປຽວ lôm piu  gió thổi
 
ສີ ຂຽວ sỉ khỉu  màu xanh
eo
ແນວ ປຸກ neo púc  giống (thực vật)
 
ລຽນ ແຖວ liên thẻo  thẳng hàng
êu
ລົງ ເຫວ lông hểu  xuống vực
iêu
ຊ່ອຍ ລຽວ xòi liêu  đổi công
 
ກ່ຽວ ເຂົ້າ kiều khậu  gặt lúa
 
 

ຄົນ ທັງ ຫລາຍ ມີ ກິນ ມີ ໄຊ້ ເດີຍ ເພື່ອນ ໄດ້ ດ້ວຍ ການ ສ້າງ ສາ ບໍ່ ຫາ ນັ່ງ ຂີ້ ຄວຍ ເຂົ້າ ທົວ ເລົ້າ ຖາງ ໄຮ່ ໄສ່ ສາງ ຂໍ ເຊີນ ຊວນ ຊ່ອຍ ກັນ ກໍ່ ສ້າງ ແຕ່ ປູ ຮານ ຍິງ ຊາຍ ປ່າວ ລາວ ຊ່ອຍ ເຫືລອ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຜະ ລິດ ພາ ກັນ ໄປ ເປັນ ທະ ຫານ ຍີງ ປືນ ກໍ່ ໄດ້ ຕີ ສັດ ຕູ ກໍ່ ເກັ່ງ
 
Khôn thăng lải mi kin mi xạy, đơi phườn đạy đuội căn sạng sả bò hả nằng khị khuôi, khậu thùa lậu thảng hày sày sảng, khỏ xơn xuôn xòi căn cò sạng, tè pu han nhing xai pào lao xòi lửa khậu nay can phạ lít, pha căn pay pên thạ hản nhing pưn cò đạy ti sắt tu cò kềng
 
Mọi người có ăn có dùng, họ được xây dựng, không ngồi làm biếng, lúa gạo đầy phát rừng đưa vào kho, rủ nhau giúp nhau xây dựng, từ ngày xưa trai gái Lào giúp đỡ vào trong việc sản xuất, rủ nhau đi làm bộ đội bắn súng cũng được đánh giặc cũng giỏi.


----------------------------------------------------------------

ຮ້ອງ họng kêu
ຮ້ອນ họn nóng
ຫ້ອງ họng phòng
ແນວ ພັນ neo phăn giống (động vật)
ເຫົ້ລາ ກິນ lậu kin uống rượu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn