Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Bài học


Bài học tiếng Lào - Tuần 9 - Ngày 28/12

Thứ ba - 29/12/2015 12:10
Bài ngày 28/12
ວັນຈັນ, ວັນທີ 28 ເດືອນ 12 ປີ 2015


ການຖາມ Kan thảm Câu hỏi

ຢູ່ ນີ້ ມີ ບ່ອນ ວ່າງ ບໍ?
Dù nị mi bòn vàng bo
Ở đây có chỗ trống không?
 
ຢູ່ ນີ້ ມີ ................... ບໍ?
Dù nị mi .......... bo
Ở đây có ........... không?
 
ຂໍ ......................  ແດ່
Khỏ ............ đè
Xin .................
 
ຂ້ອຍ ຕ້ອງ ການ ...........................
Khọi tọng kan .........
Tôi cần ..........
 
ຂ້ອຍ ຢາກ ໄດ້ ..............................
Khọi dạc đạy ............
Tôi muốn ............
 
ຄິດ ໄລ່ ເງີນ ແດ່ / ເກັບ ເງີນ ແດ່
Khít lày ngơn đè / kết ngơn đè
Tính tiền / thu tiền
 
ທັງ ໝົດ ລາ ຄາ ເທົ່າ ໃດ?
Thăng mốt la kha thầu đẩy
Tất cả giá bao nhiêu?
 
ທັງ ໝົດ ເທົ່າ ໃດ? ເທົ່າ ໃດ?
Thăng mốt thầu đẩy? thầu đẩy?
Tất cả bao nhiêu? Bao nhiêu?
 
 ສົນທະນາ sổn thạ na hội thoại
 
A. ສະບາຍດີ
Sá bai đi
Xin chào
 
B. ເຈົ້າສະບາຍດີ
Chậu sá bai đi
Vâng, xin chào
 
A. ຢູ່ນີ້ມີບ່ອນວ່າງບໍ?
Dù nị mi bòn vàng bo
ở đây có chỗ trống không?
 
B. ມີເຊີນທາງພີ້ ! ເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ?
Mi xơn thang phị chậu tọng kan nhẳng
Có mời đường này, anh cần gì?
 
A. ຂໍເພີແດ່ຖ້ວຍໜຶ່ງ
Khỏ phơ đè thuội nừng
Xin 1 tô phở
 
B. ເຊີນນັ່ງລໍຖ້າຈັກໜ້ອຍ
Xơn năng lo thạ chắc nọi
Mời ngồi đợi một lát
 
A. ບໍ່ເປັນຫຍັງ
Bò pên nhẳng
Không có gì
 
B. ເຊີນເຄື່ອງປຸງນີ້ເນີ ມັກແນວໃດປຸງເອງເຈົ້າຍັງຕ້ອງການຫຍັງອີກບໍ?
Xơn khường púng nị nơ mắc neo đảy púng êng chậu nhăng tọng kan nhẳng ịc bo
Mời gia vị này, thích cái nào tự nêm, anh còn cần cái gì nữa không?
 
A. ມີເບຍບໍ?
Mi bia bo
Có bia không?
 
B. ບໍ່ມ ມີແຕ່ນ້ຳຫວານ ກາເຟແລະນ້ຳໝາກໄມ້
Bò mi, mi tè nặm vản, ca phê lẹ nặm mạc mạy
Không có, chỉ có nước ngọt, cà phê và nước trái cây
 
A. ຂໍກາເຟດຳອີກແດ່ຈອກໜຶ່ງ
Khỏ ca phê đăm ịc đè chọc nừng
Xin cà phê đen 1 ly nữa
 
B. ໄດ້ ເອົາ ! ເຊີນແຊບ !
Đạy âu ! xơn xẹp !
Được lấy ! mời ngon miệng !
 
A. ຂອບໃຈທັງໝົດເທົ່າໃດ?
Khọp chay thăng mốt thầu đảy
Cám ơn, tất cả bao nhiêu?
 
B. ທັງໝົດເຈັດຮ້ອຍ (ລ້ອຍ) ຫ້າສິບກີບພໍດີ
Thăng mốt chết họi (lọi) hạ síp kíp pho đi
Tất cả 750 kíp
 
A. ເອົາແປດຮ້ອຍ (ລ້ອຍ) ເດີ
Âu pẹt họi (lọi) đơ
Lấy 800 nhé
 
B. ຂອບໃຈ ຫລາຍ ໆ
Khọp chay lải lải
Cám ơn rất nhiều
 
A. ບໍ່ເປັນຫຍັງ
Bò pên nhẳng
Không có gì


-----------------------------------------------------------

Bài ngày 30/12
ວັນພຸດ, ວັນທີ 30 ເດືອນ 12 ປີ 2015

ອ້າຍ ເອືອຍ ນ້ອງ ຫ້ອງ ຮຽນ ໄປ ຮ້ານ ອາ ຫານ ລາວ
ສີ່ສີບຫ້າອາ ໂງຢາຕື້ ດ່າໜັງ
 
A. ສະບາຍດີ
Sá bai đi
Xin chào
 
B. ເຈົ້າສະບາຍດີ
Chậu sá bai đi
Vâng xin chào
 
A. ໂຕະນີ້ວ່າງບໍ?
Tố nị vàng bo
Bàn này trống không?
 
B. ວ່າງ ເຊີນນັ່ງ! ພວກອ້າຍຕ້ອງການຫຍັງ?
Vàng xơn nằng phuộc ại tọng căn nhẳng
Trống, mời ngồi, các anh cần gì?
 
A. ອ້າຍເອືອຍນ້ອງກິນຫຍັງ? ເຂົ້າຫຽວ
ại ượi nọng kin nhẳng ? khậu niểu
anh chị em ăn gì? Cơm nếp
 
B. ອ້າຍເອືອຍນ້ອງຢາກກິນເຂົ້າຜັດ, ເຈົ້າເດ?
ại ượi nọng dạc kin khậu phắt, chậu đê?
Anh chị em muốn ăn cơm chiên, còn anh?
 
A. ຂ້ອຍກໍ່ກິນເຂົ້າຜັດຄືັກັນ ຂໍເຂົ້າຜັດຫ້າຈານ ສາມຈານເຜັດ ສອງຈານບໍ່ເຜັດເດີ
Khọi cò kin khậu phắt khư căn khỏ khậu phắt hạ chan sảm chan phết sỏng chan bò phết đơ
Tôi cũng ăn cơm chiên như vậy, cho 5 đĩa cơm chiên, 3 đĩa cay, 2 đĩa không cay nhé
 
B. ເຊີນນັ່ງລໍຖ້າຈັກໜ້ອຍ ເຄື່ອງດື່ມເດ?
Xơn nằng lo thạ chắc nọi khường đừm đê?
Mời ngồi đợi một lát, còn thức uống?
 
A. ເອົາເບຍຊາວແລ້ວ ແຕ່ເປັນໆແດ່!
Âu bia xao lẹo tè dên dên đè
Lấy 20 chai bia, nhưng lạnh lạnh nhé!
 
B. ຢູ່ນີ້ບໍ່ມີເບຍເປັນ ເອົານ້ຳກ້ອນ (ແຂງ) ໃສ່ເນາະ?
Dù nị bò mi bia dên âu nặm cọn (khẻng) sày no?
ở đây không có bia lạnh, lấy bỏ nước đá nhé?
 
A. ໃສ່ກໍ່ໄດ້ພວກເຈົ້າເດ? ພວກຂ້ອຍບໍ່ໃສ່ນ້ຳກ້ອນ (ແຂງ)
Sày cò đạy phuộc chậu đê? Phuộc khọi bò sày nặm cọn (khẻng)
Bỏ cũng được, còn các anh? Chúng tôi không bỏ nước đá.
 
ເຊີນ! ຍັງຕ້ອງການຫຍັງອີກບໍ?
xơn nhăng tọng can nhẳng ịc bo?
Mời! còn cần gì nữa không?
 
B. ຂອບໃຈພໍແລ້ວ ນ້ອງດື່ມນຳກັນບໍ?
Khọp chay pho lẹo nọng đừm năm căn bo?
Cám ơn, đủ rồi, em uống với nhau được không?
 
A. ຂອບໃຈເຊີນພວກອ້າຍຕາມສະບາຍ
Khọp chay xơn phuộc ại tam sá bai
Cám ơn mời các anh thoải mái
 
B. ຂອບໃຈ
Khọp chay
Cám ơn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn