Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Bài học


Bài học tiếng Lào - Tuần cuối

Chủ nhật - 20/03/2016 10:33

Tên cơ quan
 
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
ສະຖາບັນ ການເມືອງ ແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈິມີນ
Sạ thả băn can mương hèng xạt hồ chí minh
 
- Học viện Chính trị khu vực III
ສະຖາບັນ ການເມືອງ ເຂດ III
Sạ thả băn can mương khệt sảm

- Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III
ໜ່ວຍພັກ ສະຖາບັນ ການເມືອງ ເຂດ III
Nuồi phắc sạ thả băn can mương khệt sảm
 
- Ban Giám đốc
ຄະນະ ອຳນວຍການ
Khạ nạ ăm nuôi can
 
- Công đoàn
ກຳມະບານ
Kăm mạ ban
 
- Đoàn thanh niên
ອົງ ຄະນະ ຊາວໜູ່ມ
Ông khạ nạ xao nùm
 
- Hội Cựu chiến binh
ສາມາຄົມ ນັກລົບເກົ່າ
Sả ma khôm nắc lốp cầu
 
- Nữ công
ວຽກງານ ແມ່ຍິງ
Việc ngan mè nhing

 
Tên các đơn vị
 
- Khoa Triết học
ພະແນກ ປັດຊະຍາ (ວິທະຍາ)(ຂະແໜງ)
Phạ nẹc pắt xạ nha (ví thạ nha)(khạ nẻng)
 
- Khoa Quan hệ quốc tế
ພະແນກ ພົວພັນການ ຕ່າງປະເທດ
Phạ nẹc phua phăn can tàng pạ thệt
 
- Khoa Kinh tế
ພະແນກ ເສດຖະກິດ 
Phạ nẹc sệt thạ kít
 
- Khoa kinh tế chính trị học
ພະແນກ ເສດຖະກິດ ການເມືອງສາດ
Phạ nẹc sệt thạ kít can mương sạt
 
- Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
ພະແນກ ສັງຄົມນິຄົມ ວິທະຍາສາດ
Phạ nẹc sẳng khôm ní khôm ví thạ nha sạt
 
- Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
ພະແນກ ແນວຄິດ ໂຮ່ຈິມີນ
Phạ nẹc neo khít hồ chí minh
 
- Khoa Lịch sử Đảng
ພະແນກ ປະຫວັດສາດ ພັກ
Phạ nẹc pạ lắt sạt phắc
 
- Khoa Xây dựng Đảng
ພະແນກ ສ້າງສາ ພັກ
Phạ nẹc sạng sả phắc
 
- Khoa Nhà nước và Pháp luật
ພະແນກ ແຫ່ງລັດ ແລະ ກົດໝາຍ
Phạ nẹc hèng lắt lẹ kốt mải
 
- Khoa Chính trị học
ພະແນກ ການເມືອງ ສາດ  
Phạ nẹc can mương sạt
 
- Khoa Văn hóa và phát triển
ພະແນກ ວັດທະນະທຳ ຂະຫຍາຍຕົວ
Phạ nẹc vắt thạ nạ thăm khạ nhải tua
 
- Khoa Xã hội học
ພະແນກ ສັງຄົມສາດ
Phạ nẹc sệt thạ sạt sẳng khôm
 
- Khoa Dân tộc và Tôn giáo
ພະແນກ ຊົນຊາດ ແລະ ສາດສະໜາ
Phạ nẹc xôn xạt lẹ sạt sạ nả
 
- Ban Quản lý đào tạo
ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງ ບຳລຸງສ້າງ
Khạ nạ khụm khong băm lúng sạng
 
- Ban Quản lý khoa học
ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງ ວິທະຍາສາດ
Khạ nạ khụm khong ví thạ nha sạt
 
- Ban Tổ chức - Cán bộ
ຄະນະ ການຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ
Khạ nạ can chắc tặng phạ nắc ngan
 
- Phòng Kế hoạch - Tài vụ
ຫ້ອງ ແຜນການ - ການເງິນ
Họng phẻn can can ngơn
 
- Phòng Thanh tra
ຫ້ອງ ກວດການ
Họng kuốt can
 
- Phòng Hợp tác quốc tế
ຫ້ອງ ຮ່ວມມື ສາກົນ
Họng huồm mư sả kôn
 
- Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo
ຫ້ອງ ສອບເສັງ ປະກັນ ຄຸນນະພາບ ບຳລຸງສ້າງ
Họng sọp sếng pạ kăn khún nạ phạp băm lúng sạng
 
- Phòng Quản trị & Công nghệ thông tin
ຫ້ອງ ຜູ້ບໍລິຫານ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Họng phụ bo li hản tếc nô lô xi khọ mún khào sản
 
- Trung tâm Thông tin khoa học
ໃຈກາງ ສື່ຂ່າວ ວິທະຍາສາດ
Chây cang sừ khào ví thạ nha sạt
 
Văn phòng Đảng – Đoàn thể
ຫ້ອງການພັກ ອົງການຈັດຕັ້ງ
Họng can phắc ông can chắc tặng
 
Văn Phòng Học viện
ຫ້ອງການ ສະຖາບັນ
Họng can sạ thả băn
 
Tạp chí Sinh hoạt lý luận
ວາລະສານ ຊີວິດທິດສະດີ
Va lạ sản xi vít thít sả đi
 
Phòng Y tế
ຫ້ອງ ສາທາ
Họng sả tha

 
ຄຳ ຂັວນ khăm khoăn khẩu hiệu

ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào
 
ຂໍ່ານັບ ຮັບຕ້ອນ ຄະນະ ຜູ້ແທນ ໂຮງຮຽນ ການເມືອງ ການປົກຄອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ  ນາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ສະຖາບັນ ການເມືອງ ເຂດ III
Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu trường Chính trị Hành chính tỉnh Savănnakhệt
đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực III
 
ຂໍ່ານັບ ຊົມເຊີຍ ຄະນະ ພະນັກງານ ສະຖາບັນ ການເມືອງ ບໍລິຫານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ກັບສະຖາບັນ ການເມືອງ ເຂດ III
Nhiệt liệt hoan nghênh đoàn cán bộ Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào
đến thăm và làm việc với Học viện Chính trị khu vực III
 
ຄວາມ ສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ລາວ ຍືນຍົງຄົງຕົວ ຕະຫລອດໄປ
Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững

Những tin cũ hơn