Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Ngữ pháp Lào » Cách dùng từ


Dùng từ: Thà, Vị tất, Thậm chí, Đến - ngay cả, Tiện thể, Nhân thể, Nỗi, Lẫn, Giống như, Khá - Vừa phải

Thứ ba - 25/07/2017 21:03
Dùng từ:
“ກະທັ່ງ” dịch “đến” nhớ cho,
“ngay cả, ngay”, “đến” chớ lo nhớ nhầm!

Cách sử dụng từ “ໄຫວ - nổi”
Từ “ໄຫວ” dịch “nổi” nhớ cho,
Dịch rồi thấy dễ khỏi lo sai từ!

Cách sử dụng từ “ພໍຄວນ - Khá; Vừa phải”
“ພໍຄວນ” nghĩa “Khá” nhớ cho,
Lại thêm “Vừa phải” khỏi lo nhớ nhầm!

Từ “ໃສ” được dịch là “đâu”,
“ໃສວ່າ”, “ໃສຊິ”, xem câu trong bài!Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn