Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Căn bản


Bài 1.1: Phụ âm gốc (ພະຍັນຊະນະເຄົ້າ)

Thứ sáu - 09/10/2015 17:52

1.1. Phụ âm gốc (ພະຍັນຊະນະເຄົ້າ): 

    Phụ âm gốc gồm có 27 chữ cái, là những chữ cái chính, chưa ghép với các chữ cái khác.
    Bao gồm như sau:Chữ cái (ຕົວອັກສອນ)
Cách đọc (ວິທີອ່ານ)
So với chữ cái Việt (ປຽບທຽບກັບອັກສອນຫວຽດ)
/co/
c,k,q
/khỏ/
kh
/kho/
kh
/ngo/
ng
/cho/
ch
/sỏ/
s
/xo/
x
/nho/
nh
/đo/
đ
/to/
t
/thỏ/
th
/tho/
th
/no/
n
/bo/
b
/po/
p
/phỏ*/
ph (Tiếng Việt ko phát âm được)
/phỏ/
ph (f)
/pho*/
ph (Tiếng Việt ko phát âm được)
/pho/
ph (f)
/mo/
m
/do/
d
/ro/
r
/lo/
l
/vo/
v
/hỏ/
h
/o/
o
/ho/
h

    Phụ âm gốc còn được chia ra làm 3 nhóm như: phụ âm cao, phụ âm trung bình, và phụ âm thấp.

  • 6 phụ âm caoຂ, ສ, ຖ, ຜ, ຝ, ຫ.
  • 8 phụ âm trung bìnhກ, ຈ, ດ, ຕ, ບ, ປ, ຢ, ອ.
  • 13 phụ âm thấpຄ, ງ, ຊ, ຍ, ທ, ນ, ພ, ຟ, ມ, ຣ, ລ, ວ, ຮ.


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn