Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Căn bản


Bài 1.2: Phụ âm hỗn hợp (ພະຍັນຊະນະປະສົມ)

Thứ sáu - 09/10/2015 17:51


1.2. Phụ âm hỗn hợp (ພະຍັນຊະນະປະສົມ):

    Phụ âm hỗn hợp là những phụ âm khởi đầu bằng chữ "ຫ", rồi lấy 6 phụ âm thấp là "ງ, ຍ, ນ, ມ, ລ, ວ" ghép vào và chỉ có những phụ âm này ghép được mà thôi. Khi phối hợp xong, chư "ຫ" không được phát âm nhưng nó làm cho những phụ âm thấp nói trên phát âm thành phụ âm cao như sau:

  • ຫ + ງ = ຫງ          Ví dụ:  ເຫງົາ (ngảu), ເຫງັນ (nghến)...
  • ຫ + ຍ = ຫຍ          Ví dụ:  ຫຍ້າ (nhạ), ຫຍັງ (nhẳng)...
  • ຫ + ນ = ຫນ (ໜ)          Ví dụ:  ໜາ (nả), ໜັກ (nắc)...
  • ຫ + ມ = ຫມ (ໝ)          Ví dụ:  ໝາ (mả), ໝູ (mủ)...
  • ຫ + ລ = ຫລ (ຫຼ)          Ví dụ:  ຫຼາ lả, ຫຼັງ (lắng)...
  • ຫ + ວ = ຫວ          Ví dụ:  ຫວີ (vỉ), ຫວັງ (vẳng)...


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn