Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Căn bản


Bài 1.3: Phụ âm ghép (ພະຍັນຊະນະຄວບ)

Thứ sáu - 09/10/2015 17:49


1.3. Phụ âm ghép (ພະຍັນຊະນະຄວບ):

    Phụ âm ghép là những phụ âm lấy tiếng của nó vào ghép cặp với tiếng của phụ âm khác. Trong tiếng Lào chỉ có duy nhất phụ âm "ວ" được ghép cặp với các phụ âm khác, khi sử dụng ta phải đặt chữ "ວ" ở đằng sau các phụ âm và khi đọc sẽ nghe được tiếng của phụ âm "ວ" kèm theo như sau:

  • ກ + ວ = ກວ          Ví dụ:     ແກວ່ງ (quèng), ກວາງ (quang)...
  • ຂ + ວ = ຂວ          Ví dụ:     ແຂວງ (khoẻng), ຂວານ (khoản)...
  • ຄ + ວ = ຄວ          Ví dụ:     ຄວາຍ (khoai), ແຄວ້ນ (khoẹn)...
  • ງ + ວ = ງວ           Ví dụ:     ງົມງວາຍ (ngôm ngoai), ງວາກ (ngoác)...
  • ຈ + ວ = ຈວ          Ví dụ:     ໄຈວ້ໆ (choạy choạy)...
  • ສ + ວ = ສວ          Ví dụ:     ສວ່າງ (soàng), ສວາຍ (soải)...
  • ຊ + ວ = ຊວ          Ví dụ:     ຊວາກ (xoác)...


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn