Trang nhất » Ngoại ngữ » Lễ tân ngoại giao


MỘT SỐ KHÁI NIỆM DÙNG TRONG VĂN BẢN NGOẠI GIAO

Thứ tư - 28/10/2015 19:56
Công hàm (Diplomatic note)

Tối hậu thư (Ultimatum)

Sách trắng (White book)

Bị vong lục (Memorandum)

Giác thư (Diplomatic Memorandum)

Thư ngỏ (Open letter)

Hiệp định (Agreement)

Hiệp ước (Treaty)

Công ước (Modus Vivendi)

Nghị định thư (Protocol)

_______________________________

Công hàm (tiếng Anh: Diplomatic note, từ gốc Hán: “công” là việc công; “hàm” là cái hộp đựng thư. Ngày xưa dùng cái hộp để chuyển thư). Công hàm là văn kiện ngoại giao chính thức của nhà nước hoặc chính phủ này gửi cho một nhà nước hay chính phủ khác để giải quyết công việc có liên quan tới hai nước.

Tối hậu thư (Ultimatum) là văn kiện đưa ra điều kiện cuối cùng quy định thời gian, địa điểm bắt buộc phía bên kia phải chấp hành.

Sách trắng (White book) là sách do Bộ Ngoại giao một nước công bố để tố cáo âm mưu của đối phương và trình bày chủ trương, chín sách của nước mình; hay có thể hiểu sách trắng là văn kiện ngoại giao chính thức để làm cho dư luận thế giới hiểu rõ thực chất về một vấn đề nào đó trong quan hệ giữa các quốc gia.

Bị vong lục (Tiếng Anh: Memorandum, từ Hán Việt : “bị vong” là sắp bị quên, sắp bị bỏ qua; “lục” là ghi chép, ghi lại). Bị vong lục là hình thức văn thư ngoại giao dùng để tuyên bố, khẳng định lại lập trường của mình về một vấn đề, hoặc khái quát tình hình nào đó cần thông báo cho phía bên kia (những vấn đề trước đây phía bên kia đã biết).

Giác thư (Tiếng Anh: Diplomatic Memorandum, từ Hán Việt : “giác” là đánh thức, nhắc nhở phía bên kia thực hiện một việc gì đó đã được thống nhất.

Thư ngỏ (Open letter) tức thư công khai, văn kiện chính thức của nhà nước hay của nguyên thủ quốc gia nhằm trình bày một vấn đề nào đó trong quan hệ quốc tế.

Hiệp định (Agreement) là bản giao ước ký kết giữa các nước để cùng nhau thỏa thuận về một vấn đề nào đó.

Hiệp ước (Treaty) là một cuộc thỏa thuận về ngoại giao ký kết giữa hai hay nhiều nước; cũng có thể hiểu đó là văn bản được ký kết sau khi đã thảo luận giữa các bên (có thể sẽ có bên không thực hiện).

Công ước (Modus Vivendi) là bản giao ước ký kết giữa các bên để tạm thời giải quyết một vấn đề nào đó trong quan hệ giữa họ.

Nghị định thư (Protocol) là văn kiện phụ của một Hiệp định, nhằm cụ thể hóa những điểm mà Hiệp định chỉ nói khái quát và thi hành Hiệp định. Nghị định thư cũng có thể trở thành một văn kiện độc lập.


Những tin cũ hơn