Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Trung » Nhạc


Bến Thượng Hải - 新上海

Thứ tư - 24/05/2017 20:19

 

 


浪奔浪流 Làng bēn làng liú Sóng dâng, sóng trào
万里将海点点星光耀 Wàn lǐ jiāng hǎi diǎn xīng guāng yào Giữa sông biển như ngàn vì sao lấp lánh
人间事多纷扰 Rén jiān shì duō fēn rǎo Kiếp nhân sinh đầy biến động
化作滚滚东逝波涛 Huà zuò gún gǔn dōng shì bō tāo Rồi cũng xuôi theo dòng chảy về phương đông
有泪有笑 Yǒu lèi yǒu xiào Khóc đó, cười đó
浪里浮沉着悲喜煎熬 Làng lǐ fú chén zhuó bēi xǐ jiān áo Như dòng nước thoái trào theo cuộc trần ai
鸿飞泥沼 Hóng fēi ní zhǎo Như hồng hạc vỗ cánh bay
转眼间谁能记牢 Zhuán yǎn jiān shuí néng jì láo Trong chớp mắt có ai thấy được không
爱你恨你有谁知晓 Ài nǐ hèn nǐ yǒu shuí zhī xiǎo Yêu em, hận em, có ai hiểu được lòng anh
情似水无处可逃 Qíng sì shuǐ wú chù kě táo Tình yêu như dòng nước không lối thoát
走千山绕千道 Zǒu qiān shān rào qiān dào Trôi qua trăm núi, chảy đi ngàn phương
直到天上万里云霄 Zhí dào tiān shàng wàn lǐ yún xiā Rồi cũng hóa thành mây trên trời
人生路路迢迢 Rén shēng lù lù tiáo tiáo Nhân thế là một đoạn đường dài
谁道自古英雄多寂寥 Shuí dào zì gǔ yīng xióng duō jì liáo Ngàn xưa đã bảo anh hùng nào không tịch liêu
若一朝看透了 Ruò yì zhāo kàn tòu le Một ngày nào đó chợt hiểu ra rằng
人生清风挣多少 Rén shēng qīng fēng zhēng duō shǎo Kiếp nhân sinh chỉ là hưu không
爱你恨你有谁知晓 Ài nǐ hèn nǐ yǒu shuí zhī xiǎo Yêu em hận em có ai hiểu lòng anh
情似水无处可逃 Qíng sì shuǐ wú chù kě táo Tình yêu như dòng nước không lối thoát
走千山绕千道 Zǒu qiān shān rào qiān dào Trôi qua trăm núi chảy đi ngàn phương
直到天上万里云霄 Zhí dào tiān shàng wàn lǐ yún xiāo Rồi cũng hóa tan thành mây trên trời
人生路路迢迢 Rén shēng lù lù tiáo tiáo Nhân thế là một đoạn đường dài
谁道自古英雄多寂寥 Shuí dào zì gǔ yīng xióng duō jì liáo Ngàn xưa đã bảo anh hùng nào không tịch liêu
若一朝看透了 Ruò yì zhō kàn tòu le Một ngày nào đó chợt hiểu ra rằng
人生清风争多少 Rén shēng qīng fēng zhēng duō shǎo Kiếp nhân sinh cũng chỉ là hư không
若一朝看透了 Ruò yì zhō kàn tòu le Một ngày nào đó chợt hiểu ra rằng
人生清风争多少 Rén shēng qīng fēng zhēng duō shǎo Kiếp nhân sinh cũng chỉ là hư không Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn