Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Trung » Nhạc


好久沒回家 - Đã Lâu Không Về Nhà

Thứ sáu - 31/03/2017 21:04

háo chiểu mấy huấy chea!!!.
Đã lâu không về nhà!
好久沒回家 - Đã Lâu Không Về Nhà -
..:: ::..
那一次給家裡打電話
nà yī cì gěi jiā lǐ dǎ diàn huà ( na y sư câỷ che tả ten hoa )
Lần đó con gọi điện thoại về nhà

接電話的是爸爸
jiē diàn huà de shì bà bà ( chê ten hoa tợ sư ba bạ )
Nhận điện thoại là cha

好久沒回家 家裡還好嗎
hǎo jiǔ méi huí jiā jiā lǐ hái hǎo ma ( háo chiểu mấy húây che che lỉ hái hảo ma )
đã lâu không về nhà , ở nhà vẫn tốt chứ cha

爸爸說家里挺好的
bà bà shuō jiā lǐ tǐng hǎo de ( ba bạ sua che lỉ thíng hảo tợ )
cha bảo ở nhà vẫn tốt cả

就是你在外摸爬滾打
jiù shì nǐ zài wài mō pá gǔn dǎ ( chiêu sư nỉ chai oai mua phá cún tả )
Chỉ là con ở ngoài vất vả lăn lộn

可辛苦了你媽
kě xīn kǔ le nǐ mā ( khửa xin khủ lơ nỉ ma )
Nhưng khổ là mẹ con

她天天把你嘴邊掛
tā tiān tiān bǎ nǐ zuǐ biān guà ( tha then then bá nỉ chủây ben qua )
Ngày nào cũng nhắc đến con

你有時的要常回回家
nǐ yǒu shí de yào cháng huí huí jiā ( ní yểu sứ tợ eo cháng húây húây che )
Con có thời gian thì hãy về thăm nhà

oh 爸爸
Oh bà bà ( ba bạ )
Oh Cha ơi !

好久沒回家 不是不想家
hǎo jiǔ méi huí jiā bú shì bù xiǎng jiā ( háo chiểu mấy húây che bú sư bu xẻng che )
Đã lâu không về nhà , không phải là không nhớ nhà

媽媽的身體
mā mā de shēn tỉ ( ma mạ tợ sân thỉ )
Sức khỏe của mẹ

一直是我最大的牽掛
yī zhí shì wǒ zuì dà de qiān guà ( y chứ sư ủa chuây ta tợ chen qua )
Luôn là nỗi bận tâm lớn nhất của con

好久沒回家 不是不想家
hǎo jiǔ méi huí jiā bú shì bù xiǎng jiā ( háo chiểu mấy húây che bú sư bu xẻng che )
Đã lâu không về nhà , không phải là không nhớ nhà

媽媽唱的搖籃曲
mā mā chàng de yáo lán qu3 ( ma mạ chang tợ déo lán chủy )
Khúc hát ru của mẹ

時常在我夢中聽見了
shí cháng zài wǒ mèng zhōng tīng jiàn le ( sứ cháng chai ủa mâng chung thing chen lơ )
Con vẫn nghe thấy trong mơ

有一次給家裡打電話
yǒu yī cì gěi jiā lǐ dǎ diàn huà ( yểu y sư cấy che lỉ tả ten hoa )
Có một lần gọi điện thoại về nhà

接電話的是媽媽
jiē diàn huà de shì mā mā ( chê ten hoa tợ sư ma mạ )
Nhận điện thoại là mẹ

好久沒回家 家里挺忙吧
hǎo jiǔ méi huí jiā jiā lǐ tíng máng ba ( háo chiểu mấy húây che che lỉ thíng máng tợ)
Đã lâu không về nhà, ở nhà chắc bận lắm

媽媽說忙點沒什麼
mā mā shuō máng diǎn méi shén me ( ma ma sua máng tẻn mấy sấn mơ )
mẹ bảo bận chút cũng không sao

就是你在外風吹雨打
jiù shì nǐ zài wài fēng chuī yǔ dǎ ( chiêu sư nỉ chai oai phâng chuây dúy tả )
Chỉ lo con ở ngoài gió táp mưa sa

更難為了你爸
gèng nán wéi le nǐ bà ( câng nán gúây lơ nỉ ba )
Nhưng khó là cha con

他常常聽見你叫他
tā cháng cháng tīng jiàn nǐ jiào tā ( tha cháng cháng thing chen nỉ cheo tha )
Ông ấy thường nghe con gọi ông ấy

還以為是你回來了
hái yǐ wéi shì nǐ huí lái le ( hái ỷ gúây sư nỉ húây lái lơ )
Cứ tưởng là con về nhà

oh 媽媽
Oh mā mā ( ô ma mạ )
Oh Mẹ ơi !

好久沒回家 不是不想家
hǎo jiǔ méi huí jiā bú shì bù xiǎng jiā ( háo chiểu mấy húây che bú sư bu xẻng che )
Đã lâu không về nhà , không phải là không nhớ nhà

只想讓爸爸
zhī xiǎng ràng bà ma ( chứ xẻng rang ba ma )
Chỉ muốn cha mẹ

早點看看都市的繁華
zǎo diǎn kàn kàn dū shì defán hua ( cháo tẻn kan kan tu sư tợ phán hoa )
Sớm được nhìn thấy phồn hoa chốn đô thị

好久沒回家 不是不想家
hǎo jiǔ méi huí jiā bú shì bù xiǎng jiā ( háo chiểu mấy húây che bú sư bu xẻng che )
Đã lâu không về nhà , không phải là không nhớ nhà

只想讓爸媽
zhī xiǎng ràng bà mā ( chứ xẻng rang ba ma )
Chỉ muốn cha mẹ

早點享享清福啊
zǎo diǎn xiǎng xiǎng qīng fú a ( cháo tẻn xéng xẻng chinh phú a )
Sớm hưởng thụ cuộc sống an nhàn

好久沒回家 不是不想家
hǎo jiǔ méi huí jiā bú shì bù xiǎng jiā ( háo chiểu mấy húây che bú sư bu xẻng che )
Đã lâu không về nhà , không phải là không nhớ nhà
-----nắng ------

Nguồn: youtube/haiphongvip
Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn