Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Trung » Phát âm


Cách phát âm Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Trung

Thứ ba - 04/04/2017 17:26
Phát âm tiếng Trung căn bản
 

Phiên âm Cách đọc tiếng Việt Ví dụ
b p ba ba ->bố
p p – nhưng bật hơi pà -> sợ
m m mama -> mẹ
f ph fàn -> cơm
d t dà -> to,lớn
t th – nhưng bật hơi tài tài ->bà(tôn trọng)
n n
l l
g c ge ge -> anh trai
k kh – nhưng bật hơi ke le -> cocacola
h h hé nèi -> Hà Nội
j ch jia -> nhà
q ch – nhưng bật hơi
x x xiao xiao -> tiểu tiểu
zh tr  
ch tr – uốn lưỡi và bật hơi
sh s – uốn lưỡi
r r – uốn lưỡi(cũng có thể
phát thành d)
z ch
c ch – âm đầu lưỡi, bật hơi
s x
i i
an an
en ân
ang ang
eng âng
er ơ…r… uốn lưỡi
yi y
wu u
yu u…y… kéo dài
a
o
e
ê
ai ai
ei ây
ao ao
ou âu

Những tin cũ hơn