Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Trung


Danh sách các bài đã post tại page "Tiếng Trung bồi"

Thứ tư - 29/03/2017 18:50
1. Thời tiết (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1102786383136165&id=1102644903150313
2. Tạm biệt (ad Nắng)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1105746889506781&id=1102644903150313
3. 100 khẩu ngữ thường dùng (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1106691566078980&id=1102644903150313
4. 54 dân tộc (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1106761529405317&id=1102644903150313
5. Địa danh đài loan (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1107951215953015&substory_index=0&id=1102644903150313
6. Câu hỏi đơn giản phần 1 (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1108818122532991&substory_index=0&id=1102644903150313
7. Trạm ga tàu khu Đài trung (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1108850522529751&id=1102644903150313
8. Hỏi đường (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1109374205810716&id=1102644903150313
9. Hoạt động hàng ngày (ad Bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1110206519060818&substory_index=0&id=1102644903150313
10. Hẹn hò (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1111361882278615&substory_index=0&id=1102644903150313
11.Đi chợ mua thức ăn (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1114434088638061&substory_index=0&id=1102644903150313
12. Câu ngắn hay dùng (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1114722318609238&substory_index=0&id=1102644903150313
13. Giới thiệu bản thân (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1115863611828442&substory_index=0&id=1102644903150313
14. Trò chuyện (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1116742411740562&substory_index=0&id=1102644903150313
15. Đáp lời cảm ơn và xin lỗi (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1117813401633463&substory_index=0&id=1102644903150313
16. Khẩu ngữ tâm trạng phẫn nộ và không vui (ad Bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1119078351506968&id=1102644903150313
17. Các đồng tiền trên thế giới (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1119139244834212&substory_index=0&id=1102644903150313
18. Cuộc sống và tình yêu (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1119502351464568&substory_index=0&id=1102644903150313
19. Công việc hàng ngày và nghỉ phép (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1121080387973431&id=1102644903150313
20. Cơ cấu chức vụ trong công xưởng (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1121146694633467&substory_index=0&id=1102644903150313
21. Tên trong tiếng trung (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1123927801022023&id=1102644903150313
22. Đau ốm (ad Nắng)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1124099977671472&substory_index=0&id=1102644903150313
23. Các lời chúc (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1124302777651192&substory_index=0&id=1102644903150313
24. Xưng hô trong gia đình (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1128108947270575&substory_index=0&id=1102644903150313
25. Tình yêu trai gái (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1129018233846313&substory_index=0&id=1102644903150313
26. Giờ và hỏi giờ (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1129281980486605&substory_index=0&id=1102644903150313
27. Tỉnh ở VN (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1129307830484020&substory_index=0&id=1102644903150313
28. Tư duy học tiếng trung (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1129515913796545&substory_index=0&id=1102644903150313
29. Chủ đề ĐIỆN (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1129535487127921&substory_index=0&id=1102644903150313
30. Câu cửa miệng đơn giản (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1129920390422764&substory_index=0&id=1102644903150313
31. Nhà nghỉ - khách sạn (ad Bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131388630275940&substory_index=0&id=1102644903150313
32. Giấy tờ hành lí sân bay (ad Bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1131415170273286&id=1102644903150313
33. hallowen (ad nắng)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1133392326742237&substory_index=0&id=1102644903150313
34. Bộ phận cơ thể người (ad T) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1133639320050871&id=1102644903150313
35. Từ vựng thủy hải sản (ad nắng)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1134983156583154&id=1102644903150313
36. Taxi và hình huống khi đi (ad BINO)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1135101063238030&substory_index=0&id=1102644903150313
37. Các nghành nghề (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1135101063238030&substory_index=0&id=1102644903150313
38. Tính cách (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1136319549782848&id=1102644903150313
39. Điện - cơ khí (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1137811436300326&id=1102644903150313
40. thành ngữ hay sử dụng (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1137897319625071&id=1102644903150313
41. Học lái xe ô tô (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1140323912715745&id=1102644903150313
42. Các loại thuốc (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1141840852564051&substory_index=0&id=1102644903150313
43. Phiên âm BƠ PƠ (ad nắng)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1145000758914727&substory_index=0&id=1102644903150313
44. Dậy phát âm BƠ PƠ (ad T) - clip
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1145062862241850&id=1102644903150313
45. Quy tắc viết chữ HÁN (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1145224495559020&id=1102644903150313
46. 214 bộ thủ (ad  Bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146862875395182&id=1102644903150313
47. Hỏi về thời tiết (ad Bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1146919618722841&substory_index=0&id=1102644903150313
48. Từ vựng khi cắt tóc (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1147032658711537&id=1102644903150313
49. Nội trợ và món ăn (ad T)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1147357085345761&id=1102644903150313
50. Vật dụng trong gia đình (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1147791061969030&id=1102644903150313
51. Chửi trong tiếng trung (ad nắng)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1148494761898660&id=1102644903150313
52. Từ vụng rau quả (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1148611295220340&id=1102644903150313
53. Giao tiếp đơn giản (ad nắng)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1149309458483857&substory_index=0&id=1102644903150313
54. Làm đẹp TÓC (ad bino)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1149474955133974&id=1102644903150313
55. Mỹ phẩm (ad Quỳnh)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1149686781779458&id=1102644903150313
56. Trái cây (ad bino) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1150171851730951&id=1102644903150313
57. Một ngày của bạn (ad Quỳnh) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1150446868370116&id=1102644903150313
58. Cơ khí (ad Quỳnh)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1150602521687884&id=1102644903150313
59. Gia vị (ad Quỳnh)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1151192128295590&id=1102644903150313
60. Bồi "Chuột yêu gạo" ad Q
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1152787654802704&id=1102644903150313
61. Bồi "Đồng Thoại" ad Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1152850391463097&id=1102644903150313
62. Chủ đề "may mặc" ad Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1152862494795220&id=1102644903150313
63. Chủ đề "Mặc cả khi đi shopping" ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1153199574761512&id=1102644903150313
64. Từ hay dùng khi giao tiếp - p1 (10 từ) ad T
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1154128164668653&id=1102644903150313
65. Đồ dùng trong phòng khách. ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1154912584590211&substory_index=0&id=1102644903150313
66. Câu hỏi sử dụng hàng ngày - ad Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1155775691170567&id=1102644903150313
67. 10 bài bồi giao tiếp cơ bản - 1 - 10. ad T
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1157558180992318&id=1102644903150313
68. Bài về phương hướng. ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1161407800607356&substory_index=0&id=1102644903150313
69. Giới thiệu về gia đình - ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1162791927135610&id=1102644903150313
70. Học về ngày tháng năm - ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1164604516954351&id=1102644903150313
80. Học về "thời gian" - ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1165304206884382&id=1102644903150313
81. Giới thiệu bản thân - ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1166620923419377&id=1102644903150313
82. Từ ngắn hay dùng khi giao tiếp - ad Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1166639353417534&id=1102644903150313
83. Bệnh tật hay gặp
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1166664466748356&id=1102644903150313
84. Chủ đề "Hộ lý" - ad Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1168149223266547&id=1102644903150313
85. Chủ đề "Xây dựng" - ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1170354596379343&id=1102644903150313
86. Chủ đề "màu sắc" - ad Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1170354596379343&id=1102644903150313
87. Từ vựng "Giáng sinh - noel" - ad T
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1181214951959974&id=1102644903150313
88. Khi em già rồi - bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1181793781902091&id=1102644903150313
89. Từ giao tiếp ngắn hay dùng - ad Nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1181793781902091&id=1102644903150313
90. Từ giao tiếp trong công xưởng - Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1181793781902091&id=1102644903150313
91. Chủ đề "may" - bino 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1188959407852195&id=1102644903150313
92. Bồi "không có A bên cạnh E thật sự cô đơn" - Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1190786994336103&id=1102644903150313
93. Chủ đề "cách đọc địa chỉ" - adT
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1190786994336103&id=1102644903150313
94. Địa danh Đài Loan - adT
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1195181800563289&id=1102644903150313
95. Giao tiếp trong "party" - Bino
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1196527317095404&id=1102644903150313
96. Bồi "háo chiểu mấy huấy chea" - ad nắng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1197332500348219&id=1102644903150313


Những tin mới hơn