Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Trung


Giới thiệu tổng quan về HSK

Thứ bảy - 15/04/2017 21:14

Tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ đang có số người sử dụng đông nhất trên thế giới. Tiếng Trung được sử dụng nhiều và rộng rãi nhất trên Thế giới với hơn 1,38 tỷ người nói Tiếng Trung Quốc, tức là cứ trong 6,5 người thì sẽ có một người nói Tiếng Trung Quốc, một con số không hề nhỏ. Để kiểm tra trình độ Hán ngữ, Chính phủ và các hiệp hội dạy tiếng Trung Quốc đã lập ra hệ thống thi kiểm tra level gọi là HSK Test – HanYu ShuiPing Kaoshi (汉语水平考试) để kiểm tra trình độ Tiếng Trung Quốc của người học Tiếng Trung, bao gồm cả người bản xứ và người nước ngoài. HSK Test còn có tên là Kỳ thi năng lực Hán ngữ Quốc tế, hiện nay được phân ra làm 6 cấp gồm HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5 & HSK 6.

HSK 1 nhằm kiểm tra khả năng sử dụng Tiếng Trung Quốc thường ngày của thí sinh, nó tương đương với trình độ cấp 1 của “Tiêu chuẩn khả năng Tiếng Trung quốc tế” và cấp A1 của “Khung trình độ chung châu Âu (CEF)”. Những thí sinh vượt qua kì thi HSK cấp 1 có thể hiểu và sử dụng một vài câu Tiếng Trung Quốc rất đơn giản, đáp ứng được nhu cầu giao tiếp đơn giản hàng ngày, có khả năng tiến bước vững chắc trên con đường học tập Tiếng Trung Quốc.

HSK 1 là chương trình chủ yếu hướng vào đối tượng các bạn học Tiếng Trung Quốc được 1 học kỳ (nửa năm học) với 2-3 tiết 1 tuần, có thể nắm được 150 từ ngữ thường dùng nhất và những kiến thức ngữ pháp đơn giản liên quan.


HSK 1 có tổng cộng có bốn mươi (40) câu hỏi, chia thành 2 phần nghe và đọc hiểu.
Toàn bộ thời gian thi khoảng 40 phút (đã bao gồm thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân 5 phút).

HSK1 Listening Nghe hiểu

HSK1 Listening Nghe hiểu Phần 1

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu được nghe hai lần. Mỗi câu đều là một cụm từ, trên tờ đề thi cung cấp một hình ảnh màu, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe phán đoán đúng sai.

HSK1 Listening Nghe hiểu Phần 2

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu được nghe hai lần. Mỗi câu là một câu ngắn, trên tờ đề thi cung cấp cho thí sinh 3 hình ảnh, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra hình ảnh tương ứng với câu hỏi.

HSK1 Listening Nghe hiểu Phần 3

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu được nghe hai lần. Mỗi câu là một đoạn hội thoại đơn giản, trên tờ đề thi cung cấp một số hình ảnh liên quan, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được chọn ra hình ảnh tương ứng.

HSK1 Listening Nghe hiểu Phần 4

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu được nghe hai lần. Mỗi câu đều là một người nói một câu, người thứ hai căn cứ vào câu nói này hỏi 01 câu hỏi và đưa ra ba lựa chọn, trên tờ đề thi mỗi câu hỏi đều có 3 lựa chọn, thí sinh căn cứ vào nội dung nghe được để chọn đáp án.

HSK1 Reading Đọc hiểu

HSK1 Reading Đọc hiểu Phần 1

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp một hình ảnh và một từ, thí sinh phải phán đoán xem có đồng nhất không.

HSK1 Reading Đọc hiểu Phần 2

Gồm 5 câu hỏi. Trên tờ đề thi có một số hình ảnh, mỗi câu hỏi cung cấp 1 câu, thí sinh căn cứ vào nội dung câu đó để chọn ra hình ảnh tương ứng.

HSK1 Reading Đọc hiểu Phần 3

Gồm 5 câu hỏi. Cung cấp 5 câu hỏi và 5 đáp án, thí sinh phải tìm ra quan hệ tương ứng.

HSK1 Reading Đọc hiểu Phần 4

Gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi cung cấp 1 câu, trong câu có một chỗ trống, thí sinh phải chọn từ điền trống.

Kết quả thi HSK 1

 

Kết quả thi HSK 1 được tổng hợp từ 2 loại điểm là điểm nghe, đọc hiểu để ra tổng điểm. Tổng điểm 120 được coi là đạt.

Kết quả HSK 1 2 3 4 5 6 có hiệu lực trong vòng hai năm (bắt đầu tính từ ngày thi). Đây là cơ sở chứng minh khả năng tiếng Hán (Trung Quốc) của học sinh nước ngoài để vào học các trường Trung Quốc.

 

 


Những tin cũ hơn