Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện
Hội nghị tổng kết công tác năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thứ bảy - 08/08/2015 13:18

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.


 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội tới dự, đưa tin.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016, tập trung đánh giá nghiêm túc các mặt công tác trong năm học vừa qua, qua đó chỉ rõ những nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm học 2015-2016.

Năm học 2015-2016 với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy”, Học viện xác định hướng công tác là tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu như triển khai và vận dụng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của một số đơn vị trực thuộc Học viện, tăng cường tính tập trung, thống nhất về công tác tổ chức - cán bộ của toàn Học viện; Tăng cường củng cố khối đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học theo hướng lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước làm tiêu chí hàng đầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà toàn hệ thống Học viện đạt được, góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo cán bộ chủ lực cho Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể và các địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng với 63 trường chính trị tỉnh, thành phố và các trường bộ, ngành Trung ương cần thống nhất phương châm phát triển trong các năm tới là phải bám sát đường lối, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, tiếp tục xây dựng Học viện và các trường trở thành các nhà trường hiện đại, vững mạnh. Học viện và các cơ quan có liên quan phải thực hiện tốt Quyết định số 224-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện cần gắn chặt hơn nữa với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí lưu ý, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cả nước còn chưa đạt yêu cầu, giáo dục lý luận chưa đạt chiều sâu cần thiết, trình độ nắm bắt, tổng kết thực tiễn chưa cao, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý chưa ngang tầm, việc giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, thế giới quan, nhân sinh quan chưa được chú trọng đúng mức. Do đó, đòi hỏi Học viện và các trường chính trị phải xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên có tính Đảng cao, được đào tạo cơ bản, có lý luận chuyên sâu, có kiến thức, tầm nhìn về đất nước và thế giới, có trình độ, phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, quản lý.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, học viên, sinh viên của toàn hệ thống Học viện, Giám đốc Học viện, đồng chí Tạ Ngọc Tấn bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đặc biệt trước những tình cảm mà đồng chí Lê Hồng Anh đã dành cho Học viện. Giám đốc Học viện khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh trong tổ chức triển khai các hoạt động của Học viện trong năm học 2015-2016 và các năm học tiếp theo.  

Tại phiên làm việc buổi sáng, Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu, tham luận của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các học viện trực thuộc, các đơn vị trực thuộc tại Học viện Trung tâm nhằm tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của từng đơn vị. Từ đó, đề xuất các giải pháp đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả thực chất cho năm học mới, tạo tiền đề tích cực cho các năm học tiếp theo.

Chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ tiếp tục phiên thảo luận với các ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Học viện Trung tâm, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Lai Châu, Trường Chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai và một số đơn vị khác.

Ngày mai 6/8, Hội nghị sẽ nghe hai chuyên đề “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay, khả năng và triển vọng”, “Chính sách ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” do đồng chí Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày.

Đỗ Dung 


Nguồn tin: npa.vn


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn