Cùng chủ đề

Trang nhất » Tin Tức » Tin Hoạt động
Đón đoàn cán bộ Trường CT-HC tỉnh Savannakhet Lào và Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông Trung Quốc

Thứ hai - 01/08/2011 09:20
Từ ngày 13 đến 17/6/2011 đoàn cán bộ Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Lào. Từ ngày 04 đến 08/7/2011 đoàn cán bộ Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế được giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, Học viện đã đón 02 đoàn vào và tổ chức 02 đoàn ra:

  • Đón đoàn cán bộ Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Lào
-  Từ ngày 13 đến 17/6/2011 đoàn cán bộ Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Lào, gồm 07 thành viên, do Đ/c Bun Khăm Xây Nhạ Xẻn, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III. Hai bên đã tọa đàm khoa học, chủ đề: “Hợp tác giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào – Thực tiễn và vấn đề đặt ra”.
 
Buổi tọa đàm khoa học giữa đoàn cán bộ Học viện vàTrường CT - HC tỉnh Savannakhet, Lào
  • Đón đoàn cán bộ Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc
- Từ ngày 04 đến 08/7/2011 đoàn cán bộ Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc, gồm 07 thành viên, do đ/c Lý Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên đã tọa đàm khoa học, chủ đề: “Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường - Kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”.


Buổi tọa đàm khoa học giữa đoàn cán bộ Học viện và Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Trung Quốc
Nguồn: Phòng Hợp tác quốc tế - Văn phòng Học viện


Những tin mới hơn