Cùng chủ đề

Trang nhất » Tin Tức » Tin Hoạt động
Làm việc với Đoàn cán bộ Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Thứ hai - 17/06/2013 15:26
Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2013, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III đã đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, gồm 07 thành viên, do đồng chí Nuonkham XAYYASENG, Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Học viện và tham quan, nghiên cứu thực tế các tỉnh, thành miền Trung từ ngày 17/6 đến 21/6/2013

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2013, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế, chủ đề: “Khôi phục, phát triển lâm nghiệp toàn diện, bền vững - Kinh nghiệm của miền Trung, Việt Nam và các tỉnh Nam Lào”.

TS. Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III và đồng chí Nuonkham XAYYASENG, Hiệu trưởng Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet đồng chủ trì buổi tọa đàm khoa học.

Học viện đã trình bày các tham luận liên quan đến chính sách của Nhà nước với phát triển lâm nghiệp bền vững ở miền Trung- Tây nguyên, Việt Nam; đồng thời nêu lên các giải pháp cơ bản nhằm phát triển lâm nghiệp: Tăng cường giáo dục tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ, nuôi trồng rừng; Đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp xã hộị và bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái…

Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet trình bày các tham luận liên quan đến một số vấn đề: Thực trạng phát triển rừng tại tỉnh Savannakhet,Lào; Khắc phục, phát triển lâm nghiệp một cách ổn định, toàn diện và hợp tác với các nước trong khu vực về việc bảo vệ rừng tại các tỉnh Nam Lào…

Ban chủ trì chương trình tọa đàm khoa học đã tổng kết và nêu lên những kết quả  đạt được trong nghiên cứu về phát triển lâm nghiệp bền vững ở miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam và các tỉnh Nam Lào, góp phần cung cấp tư liệu quý báu cho công tác giảng dạy của hai trường; đồng thời gợi ý một số vấn đề cần tiếp tục hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới.

 Buổi tọa đàm khoa học đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo tính học thuật trong việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực phát triển lâm nghiệp bền vững. Thông qua chương trình tọa đàm khoa học đã góp phần khẳng định mối quan hệ truyền thống, đặc biệt giữa Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet nói riêng và của hai dân tộc Việt Nam và Lào nói chung, thể hiện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, củng cố niềm tin ngày càng vững chắc hơn về mối quan hệ giữa hai nước đã được khẳng đinh: mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.Nguồn: Văn phòng Học viện


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn