Trang nhất » Tin Tức » Tin Đối ngoạiĐoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc tại Trường Đảng Tỉnh ủy Tỉnh Sơn Đông, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc tại Trường Đảng Tỉnh ủy Tỉnh Sơn Đông, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2016, từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016, đoàn cán bộ của Học viện Chính trị khu vực III (Học viện III) gồm 06 đồng chí, do TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện III làm Trưởng đoàn sang công tác tại Trường Đảng Tỉnh ủy Tỉnh Sơn Đông, Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc tại Học viện Hành chính tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc tại Học viện Hành chính tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2016, từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2016, đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III (Học viện III) gồm 06 đồng chí do PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III làm Trưởng đoàn sang công tác tại Học viện Hành chính tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc tại Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc tại Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thực hiện Bản ghi nhớ được ký kết giữa Học viện Chính trị khu vực III với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet về sự hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng năm, từ ngày 22 đến ngày 26/8/2016, đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực III do PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc với Viện Xã hội học và khoa học chính trị thuộc Đại học Thượng Hải, Trung Quốc

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị khu vực III thăm và làm việc với Viện Xã hội học và khoa học chính trị thuộc Đại học Thượng Hải, Trung Quốc

Nhận lời mời của Viện Xã hội học và Khoa học chính trị (thuộc Đại học Thượng Hải, Trung Quốc), đoàn đại biểu Học viện Chính trị khu vực III do đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Lý làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Đại học Thượng Hải trong thời gian từ 14/9/2015 đến 18/9/2015.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quảng Tây, Trung Quốc

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quảng Tây, Trung Quốc

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III và Học viện Hành chính Quảng Tây, Trung Quốc; Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III đã cử Đoàn cán bộ gồm 07 đồng chí do PGS, TS. Nguyễn Văn Nam, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học làm trưởng đoàn, sang làm việc tại Học viện Hành chính Quảng Tây từ ngày 24 tháng 10 năm 2013 đến ngày 31 tháng 10 năm 2013.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thăm và làm việc tại Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thăm và làm việc tại Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của lãnh đạo Trường Đảng Tỉnh ủy Sơn Đông (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa), Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã cử Đoàn cán bộ gồm 08 đồng chí do TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) từ ngày 11/10/2013 đến ngày 18/10/2013.

 
Tin Tổng hợp