09:54 ICT Thứ tư, 10/08/2022

Trang chủ » Âm nhạc » Nhạc Tân cổ » Chầu văn

Hầu Văn Huế : Mẫu Thượng Ngàn

Thứ bảy - 31/08/2013

 

THƯỢNG NGÀN THÁNH MẪU VĂN

Nền linh hiển ngàn xưa chung tú

Riêng một tòa động phủ thiên nhiên

Chầu xưa vốn đấng cung tiên

Giáng trần độ thế về miền non xanh

Mây năm sắc long lanh bảo điện

Ngát một tòa hương chiện bao la

Nguồn đào khuya sớm vào ra

Hoa tươi nhạt áo sen pha bóng hài

Cảnh thoa vàng hương bay mái tóc

Vẻ thanh kì chuốc ngọc chào xuân

Bên tay sẵn giắc gươm thần

Mấy phen quán sở lầu tần ai hay

Khi vầng chớp ùn mây sấp sới

Nỗi oai thiêng sấm dậy trời nam

Người nhập thánh kẻ siêu phàm

Nước non xanh ngắt vĩ lân một màu

Khi sơn quế cung chầu phụng múa

Lúc giáng trần nổi trận gió xanh

Hiên mai thỏ thẻ oanh vàng

Gió bờ hiu hắt mấy ngàn nhạn thu

Miền lâm hạc thừa ưa vui thú

Tháng ngày vui thuỷ tú sơn thanh

Nguồn đào sóng nước long lanh

Thuyền lang đâu đã tập tành vào ra

Duyên xưa cũng trăng già xui khiến

Nghĩa châu trần mượn tiếng gieo oan

Mãn kì rẽ tuý chia loan

Chầu lên ngọc điện thiên ban trở về

Chạnh niềm nhớ cảnh quê thanh hưởng

Xuống phước lành hiển ứng bốn phương

Thú vui mượn tiếng mán mường

Cõi trần mấy kẻ tỏ tường sự tiên

Khi trướng huệ gương nguyền soi bóng

Lòng chí thành lồng lộng trời cao

Mai hiên độ thế rạng bày

Sông cao núi thấp đất dày sóng vơi

Khi động phủ reo cười dưới nguyệt

Các tiên nàng chầu chực quỳnh giao

Phẩm tiên rưới hạnh mưa đào

Thoát rèm nương gió lối vào đường ra

Đôi dao trúc là đà trên thác

Giọt sương cành lác đác hoa ngâu

Quyền cai tám cõi ngàn châu

Chim kêu vượn hú voi chầu hùm ngâm

Khi ghẹo nguyệt cung cầm dưới suối

Lúc lên non sáo thổi phượng hoàng

Đông hồ ngày tháng thanh nhàn

Truỗi hồ để lại sẵn sàng kiếp tu

Lòng từ bi sở cầu như nguyện

Phép thần thông những chuyện bao la

Tiếng ngài đồn dậy cang xa

Ngàn năm bia tạc đá vàng sắc son

Dù sông cạn đá mòn đi nữa

Dấu linh xưa còn tựa ngàn khơi

Tiểu tôi kính mộ bái ngài

Chúc dân mấy tượng hổ rồi dạ quên.

 


Những bài mới hơn