00:58 ICT Thứ bảy, 20/07/2024

Thống kê truy cập

Hôm nayHôm nay : 47

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9316

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1639088

Trang chủ » Games » Võ Lâm Truyền Kỳ » Cơ bản

GOOGLE MAP TÂN THỦ trong Võ Lâm Truyền Kỳ

Thứ ba - 17/11/2020
1.HOA SƠN CẢNH KỸ TRƯỜNG
Xa Phu => Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường
2.DƯỢC VƯƠNG CỐC
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc
3.MẬT THẤT MỘC NHÂN
Môn phái Thiếu Lâm => Đạt Ma Đường => Đi vào phía sau bức tượng phật
4.NAM NHẠC TRẤN
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn
5.NHẠN ĐĂNG SƠN
Lâm An => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn
6.THIÊN NHẪN GIÁO TẦNG 1
Biện Kinh => Thiên Nhẫn Giáo => Thiên nhẫn giáo địa thất
7.THIÊN NHẪN GIÁO TẦNG 2
Biện Kinh => Thiên Nhẫn Giáo => Thiên nhẫn giáo địa thất => Tầng 2
8.KIẾM CÁC THỤC ĐẠO
Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo
9.KIẾM CÁC TÂY NAM
Thành Độ Bắc => Kiếm các tây Nam
10.KIẾM CÁC TRUNG NGUYÊN
Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các
hoặc Tương Dương Bắc => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động => Kiếm Các
11.VŨ LĂNG SƠN
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn
12.TẦN LĂNG
Phượng Tường Đông => Tần Lăng
13.PHỤC LƯU ĐỘNG
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Phục Lưu Động
14.BẠCH THỦY ĐỘNG
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động
15.THỔ PHỈ ĐỘNG
Đại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động
16.BẠCH VÂN ĐỘNG
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động
17.KIM QUANG ĐỘNG
Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động
18.MÊ CUNG LĂNG TẦN THỦY HOÀNG
Phượng Tường => Tần Lăng => Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng
19.TỎA VÂN ĐỘNG
Phượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động
20.TUYẾT BÁO ĐỘNG
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
21.YẾN TỬ ĐỘNG
Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động.
22.THỤC CƯƠNG SƠN
Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn
23.VŨ DI SƠN
Lâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
24.ĐIỂM THƯƠNG SƠN
Đại Lý => Điểm Thương Sơn
25.THANH THÀNH SƠN
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn
26.ĐIỂM THƯƠNG ĐỘNG TẦNG 1,2,3
Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động
27.THẦN TIÊN ĐỘNG
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động
28.KINH HOÀNG ĐỘNG
Thành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động
29.TƯỜNG VÂN ĐỘNG TẦNG 1
Dương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động.
30.MÊ CUNG THIẾT THÁP TẦNG 1,2,3
Biên Kinh Tây => Mê Cung Thiêt Tháp
31.THIÊN TÂM THÁP TẦNG 1,2,3
Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
32.ÁC BÁ ĐỊA ĐẠO
Đại Lý Phủ => Ác bá địa đạo
33.THIÊN TÂM ĐỘNG
Biện Kinh Nam => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động
34.HƯỚNG THỦY ĐỘNG
Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động.
35.BẢO NGỌC HOA ĐỘNG
Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động
36.NGHIỆT LONG ĐỘNG
Long Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động
37.SƠN ĐỘNG DƯỚI ĐÁY ĐỘNG ĐÌNH HỒ TẦNG 1,2
Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ
38.TƯỜNG VÂN ĐỘNG TẦNG 2,3,4
Dương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động
39.THIÊN TÂM THÁP TẦNG 3
Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
40.108 LA HÁN TRẬN
Biên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận
41.NHA MÔN MẬT ĐẠO
Tương Dương Phủ => Nha Môn Mật Đạo
42.DƯƠNG GIÁC ĐỘNG
Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động
43.THIÊN NHẪN GIÁO THÁNH ĐỘNG
Biện Kinh Bắc => Thiên Nhẫn Giáo => Thiên Nhẫn Địa Thất => Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo => Thiên Nhẫn Giáo Thánh Động
44.HOÀNH SƠN PHÁI
Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái
45.LINH CỐC ĐỘNG
Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động
46.THANH LOA ĐẢO
Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )
47.THANH LOA ĐẢO SƠN ĐỘNG
Ba Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động
48.TẦNG 5 TUYẾT BÁO ĐỘNG
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
49.LÂM DU QUAN
Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan
50.LÃO HỔ ĐỘNG
Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động
51.MÊ CUNG LĂNG TẦN THỦY HOÀNG 1,2,3
Phượng Tường Bắc => Tần Lăng => Mê cung Lăng Tần Thủy Hoàng
52.DƯỢC VƯƠNG ĐỘNG
Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
53.ĐÀO HOA NGUYÊN
Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên
54.LƯU TIÊN ĐỘNG
Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
55.ĐẠI TÙ ĐỘNG
Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động
56.LONG NHÃN ĐỘNG
Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động
57.VÔ DANH ĐỘNG
Đại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động
58.LƯỠNG THỦY ĐỘNG
Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động
59.THANH KHÊ ĐỘNG
Lâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động.
60.SA MẠC ĐẠI BIỂU
Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196
61.CHÂN NÚI TRƯỜNG BẠCH
Biện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
62.BĂNG HÀ ĐỘNG
Phượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động
63.PHÙ DUNG ĐỘNG
Thành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động
64.TUYẾT BÁO ĐỘNG
Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
65.NHỮNG MAP DƯỚI ĐÂY NẰM TRONG THẦN HÀNH PHÙ
• Sa mạc sơn động 1
• Sa mạc sơn động 2
• Sa mạc sơn động 3
• Tiến Cúc Động
• Mạc Cao Quật
• Trường bạch sơn Nam
• Trường bạch sơn Bắc
• Khỏa Lăng Động
• Phong Lăng Độ
• Dược vương động tầng 4
• Cán Viên Động
• Tuyết báo động tầng 8

Những bài mới hơn

Những bài cũ hơn