Mình xin Hướng dẫn cách ghi đĩa Hiren’s Boot CD v9.x cụ thể như sau:
Dùng chương trình ghi đĩa Nero để ghi đĩa. Ở đây ta ghi đĩa Hiren’s Boot CD v9.3 ; các bản khác làm tương tự.
- Sau khi download Hiren's.BootCD.v9.3 về giải nén ra thì được các file sau đây:

- Bạn hãy giải nén file keyboard patch.rar bằng cách right click lên nó và chọn Extract files để đặt các file đã giải nén nằm cùng thư mục với các file khác).
Hiren’s.BootCD.9.3.iso như hình sau:

- Tiếp và chạy file Patch.bat thì nó sẽ hỏi bạn chọn chế độ thiết lập bàn phím thích hợp, nhận Y để chọn United States keyboard.
(Lưu ý là file Hiren's.BootCD.9.9.iso và file Patch.bat phải nằm cùng thư mục mới chạy file Patch.bat)

- Đợi một lát, khi nó báo như sau thì đã patch thành công.

- Lúc này bạn sẽ có được file US Patched Hiren’s.BootCD.9.3.iso. Đây chính là file sẽ được ghi ra đĩa.
- Để ghi đĩa bạn chạy Nero StartSmart, chọn Copy and Backup rồi chọn Burn Image to Disc.
- Tiếp theo ở phần Image File bạn nhấn Browse và chọn file US Patched Hiren’s.BootCD.9.3.iso lúc nãy. Chọn các thông số rồi nhấn Next để ghi đĩa.
- Đợi một lát nó ghi xong là bạn đã có thể xài được rồi.

Chú ý: ghi đĩa theo cách trên thì sẽ lãng phí đĩa CD vì 1 đĩa CD có thể chứa tới gần 700MB mà trong khi ghi file US Patched Hiren’s.BootCD.9.x.iso ra đĩa thì dung lượng không tới 200MB. Để tránh lãng phí, bạn hãy thêm dữ liệu vào trong file iso này bằng cách dùng các phần mềm hỗ trợ thao tác trên file iso như Ultra ISO chẳng hạn.
CHÚC THÀNH CÔNG.!.
:love
Link Download
Download Hiren's BootCD 9.9
Mirror Download Hirens.BootCD.v9.9