Trang nhất » Ngoại ngữ » Tiếng Lào » Bài học


Bài học tiếng Lào - Tuần 1 - Ngày 2/11

Thứ sáu - 06/11/2015 20:25
Bài ngày 2/11

PHỤ ÂM


1. Phâm cao

Kh khỏ ng ngỏ
s sỏ y nhỏ
th thỏ n nỏ
ph phỏ m mỏ
f fỏ l lỏ
h hỏ v vỏ

 

2. Phâm trung

k ko b bo
j cho p po
d đo y do
t to aw o

 

3. Phâm thấp

kh kho x xo
th tho ph pho
f fo h ho
ng ngo y nho
n no m mo
l ro l lo
v vo         


NGUYÊN ÂM
 
Chữ X được thay phụ âm
 

1. Nguyên âm ngắn

a ă í
ú
ế é
ó
ía
ứa úa
                  
 
 

2. Nguyên âm dài

a i
ư u
ê e
ô o
ơ ia
ưa ua
 
 
 

3.  Nguyên âm bổ sung

ay, ai ay
âu ăm, âm

Bài ngày 4/11

ສະບາຍດີ
Sả bai đi
Xin chào
 
ເຈົ້າ ສະບາຍດີ
Chậu sả bai đi
Vâng, xin chào
 
ຂໍ ໂທດ ເຈົ້າ ຊື່ ຫຍັງ?
Khỏ thột, chậu xừ nhẳng
Xin lỗi, anh tên gì?
 
ຂ້ອຍ ຊື່ ບຸນ ຄຳ ແລະ ເຈົ້າ ເດ
Khọi xừ Bun Khăm lẹ chậu đê
Tôi tên Bun Khăm, còn anh
 
ຂ້ອຍ ຊື່ ທອງ ໄຫຼ
Khọi xừ Thoong Lẩy
Tôi tên Thong Lẩy
 
ຍິນ ດີ ທີ່ ຮູ້ ຈັກ
Nhin đi thì hụ chắc
Rất hân hạnh được biết nhau
 
ເຊັນ ດຽວ ກັນ ລາ ກ່ອນ
Xền điêu căn la còn
vâng, tạm biệt
 
ໄຊກ ດີ
Xoộc đi
Chúc may mắn


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài ngày 6/11

Phụ âm cuối vần (ko)


ໂອ້ ! ສະບາຍດີ
Ồ! sả bai đi
Ồ! Xin chào
 
ສະບາຍດີ ເປ່ນ ຈັງ ໃດ ແຂງ ແຮງ ດີ ບໍ?
Sả bai đi bền chăng đẩy khẻng heng đi bo
Xin chào, thế nào có khỏe không?
 
ແຂງ ແຮງ ດີ ເຈົ້າ ເດ
khẻng heng đi chậu đê
Vẫn khỏe, còn anh
 
ແຂງ ແຮງ ດີ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ເຈົ້າ ມາ ແຕ່ ໃສ
khẻng heng sền điêu căn, chậu ma tè xẩy?
Vẫn khỏe như vậy, anh từ đâu đến?
 
ຂ້ອຍ ມາ ແຕ່ ຫ້ອງ ການ ເຈົ້າ ເດ
khọi ma tè hoọng can, chậu đê
tôi đến từ văn phòng, còn anh?
 
ຂ້ອຍ ກໍ່ ມາ ແຕ່ ຫ້ອງ ການ ຄື ກັນ ເຮົາ ໄປ ກ່ອນ
khọi cò ma tè hoọng can khư căn, hau pay còn
tôi cũng từ văn phòng đến, tôi đi trước
 
ໄປ ດີ
pay đi
tạm biệtTỪ VỰNG

Chữ Lào
Đọc
Nghĩa
ຂ້ອຍ
khọi
tôi
ເຮົາ
hau
tôi
ຊື່
xừ
tên
ຫຍັງ
nhẳng
gì, cái gì
ວ່າ
ນີ້
nị
đây, này
ເພື່ອນ
phườn
bạn
ເຈົ້າ
chậu
anh (bạn)
ເຈົ້າ
chậu
vâng
ແຂງ ແຮງ
khẻng heng
mạnh khỏe
ມາ
ma
đến
ແຕ່
từ
ຫ້ອງ ການ
hoọng can
văn phòng
ລາກ່ອນ
la còn
tạm biệt
ໄປ
pay
đi
ກ່ອນ
còn
trước
ດີ
đi
tốtGia đình    ຄອບຄົວ    Khọp khua

Chữ Lào
Đọc
Nghĩa
ອ້າຍ
ại
anh
ເອື້ອຍ
ượi
chị
ນ້ອງ
noọng
em
ພໍ່
phò
bố
ແມ່
mẹ
ອາວ
ao
chú
ອາ
a
ປູ່ຍ່າ
pù nhà
ông nội
ແມ່ຍ່າ
mè nhà
bà nội
ພໍ່ເຖົ້າ
phò thậu
ông ngoại
ແມ່ເຖົ້າ
mè thậu
bà ngoại
ເມຍ
mia
vợ


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn